athinaikanews.gr
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΑ25 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
OIKONOMIAΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων: Εξώδικη δήλωση προς τον e-ΕΦΚΑ για τη μη επιστροφή παρανόμως εισπραχθεισών εισφορών

Κοινοποίηση

Εξώδικη δήλωση απέστειλε σήμερα η Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων, μαζί με 4 συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, η οποία απευθύνεται στον e-EΦΚΑ με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα, στο Συνήγορο του Πολίτη και στον αρμόδιο Υπουργό, για την επί τριετία καθυστέρηση απόδοσης των παρανόμως και αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας ετών 2019 και 2020.

Πρόκειται για ποσά ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, που παράνομα επιβλήθηκαν και εισπράχθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ, από χιλιάδες εμμίσθους δικηγόρους (αλλά και μηχανικούς και υγειονομικούς) και από τους εντολείς-εργοδότες του.

Η εξώδικη δήλωση:

Κοινοποιούμενη:

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
Στο Συνήγορο του Πολίτη
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
To πρώτο από μας είναι Σωματείο που εκπροσωπεί τους περίπου 6.000 εμμίσθους δικηγόρους της χώρας, ενώ οι υπόλοιποι (2η έως και 5η εξ ημών) είμαστε έμμισθοι δικηγόροι, μέλη του ανωτέρω Σωματείου και ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ.

Όπως καλώς γνωρίζετε, οι κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών επί της αντιμισθίας μας προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4387/2016, ως ισχύει και ειδικότερα στο άρθρο 38 (κύριας ασφάλισης), 41 (υγειονομικής περίθαλψης), 97 (επικουρικής ασφάλισης) και 35 (ασφάλισης πρόνοιας-εφάπαξ βοηθήματος). Στην αρχική τους μορφή οι διατάξεις προέβλεπαν ποσοστιαίες εισφορές (20%, 7,10%, 7% και 4% αντιστοίχως). Με τις διατάξεις του ν.4578/2018 υπήρξε τροποποίηση στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής και πρόνοιας, τα οποία πλέον από 1.1.2019 υπολογίζονταν επί του κατωτάτου βασικού μισθού των 586,08 ευρώ, ο οποίος από 1.2.2019 διαμορφώθηκε σε 650 ευρώ. Εν συνεχεία οι ως άνω διατάξεις τροποποιήθηκαν με το ν.4670/2020 και οι ως άνω εισφορές καθορίστηκαν σε Ασφαλιστικές Κατηγορίες (πάγια ποσά) κατ’επιλογή του ασφαλισμένου, με συμμετοχή του εντολέα κατά ποσοστό ½ επ’αυτών.

Παρά τις ως άνω τροποποιήσεις και παρά τις επανειλημμένες επιστολές και παρεμβάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων ο e-ΕΦΚΑ ως φορέας διαχείρισης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και φορέας είσπραξης των ασφαλιστικών δεν προέβη σε τροποποίηση των σχετικών εγκυκλίων αλλά και των μηχανογραφικού συστήματος των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων με αποτέλεσμα να συνεχίσει η παράνομη είσπραξη υπερτέρων των νομίμων ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες παρέμειναν σε ποσοστιαία βάση.

Εν τέλει, με τεράστια καθυστέρηση εξεδόθη η εγκύκλιος 47/2020, η οποία προέβλεψε ως πρώτο μήνα εφαρμογής των ορθών εισφορών τον Οκτώβριο 2020, ενώ προέβλεψε πως για τη διαχείριση των ΑΠΔ των προηγουμένων μηνών, θα επακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Με τεράστια επίσης καθυστέρηση εξεδόθη η Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 65/2021 με Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 – Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης της ασφάλισης για τα έτη 2019 – 2020.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω εγκυκλίου οι εντολείς μας, προέβησαν (με πολλά τεχνικά προβλήματα) στην υποβολή τροποποιητικών Α.Π.Δ. για το ως άνω χρονικό διάστημα, πλην όμως εσείς σε ουδεμία ενέργεια ή πράξη ή λειτουργία εφαρμογής έχετε προβεί για την επιστροφή των παρανόμως εισπραχθεισών κατά τα ανωτέρω εισφορών, τόσον σε εμάς τους ασφαλισμένους, όσον και στους εντολείς-εργοδότες μας, καίτοι έχουν παρέλθει πάνω από τρία (3) έτη από την παράνομη είσπραξή τους.

Επειδή τα παρανόμως και αχρεωστήτως εισπραχθέντα για ένα έκαστο εξ ημών προκύπτουν σαφώς και με ακρίβεια από τις αναλυτικώς υποβληθείσες από τους εντολείς μου μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, αλλά και τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης μας, ενώ στην ηλεκτρονική μας καρτέλα (ατομικά στοιχεία) υφίσταται λογαριασμός τραπεζικός ενός εκάστου εξ ημών, στον οποίο δύνασθε να πιστώσετε τις ασφαλιστικές εισφορές.

Επειδή η μη ορθή και νόμιμη καταβολή των εισφορών μου αυτών προκύπτει και από την ίδια τη δική σας εγκύκλιο με αριθμό 47/2020 αλλά και την εγκύκλιο 65/2021.

Επειδή παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, μέχρι σήμερα ουδέν έχετε πράξει για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, που έχετε παρανόμως εισπράξει κατά τα έτη 2019 και 2020 και αρνείστε να επιστρέψετε στους δικαιούχους.

Επειδή η ως άνω παράνομη και καταχρηστική σας συμπεριφορά, ισοδυναμεί με πρόθεση παράνομης ιδιοποιήσεως των ως άνω ποσών που ανέρχονται σε ύψος αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, αφού εκτός των εμμίσθων δικηγόρων, αφορούν και τις εισφορές των εμμίσθων μηχανικών και υγειονομικών και των εργοδοτών αυτών.

Επειδή έχετε παραβιάσει εκ προθέσεως κάθε έννοια χρηστής διοικήσεως και νομιμότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας, διαμαρτυρόμενοι για την ως άνω συνεχιζόμενη παράνομη και καταχρηστική σας συμπεριφορά, σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ, όπως εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της λήψης της παρούσας προβείτε σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών επικουρικής ασφάλισης και προνοίας όλων των εμμίσθων δικηγόρων ιδιωτικού τομέα (ετών 2019 και 2020). Σε περίπτωση παρόδου απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, σας δηλώνουμε ότι θα στραφούμε εναντίον σας με κάθε νόμιμο μέσο, αξιώνοντας και την χρηματική μας ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλούνται όπως εξετάσουν την τυχόν διάπραξη ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων που προκύπτουν από την ανωτέρω παράνομη παρακράτηση και μη απόδοση των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών προς χιλιάδες ασφαλισμένους από τους ανωτέρω υπαιτίους και εμπλεκομένους και να πράξουν ό,τι κατά Νόμο προβλέπεται προς αποκατάσταση της νομιμότητας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα, προς καθένα απ’αυτούς στους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

ERT

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Χάρης Δούκας: Η Αθήνα μπορεί να αναπνεύσει

Oμάδα Σύνταξης

Σοφία Αλιμπέρτη: Ο πραγματικός λόγος που άφησε την Αθήνα και η ζωή στην Πάρο – «Μου έφαγε τα συκώτια»

Oμάδα Σύνταξης

Ελεγχόμενη έκρηξη στην Αχαρνών, στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών

Oμάδα Σύνταξης